Y-RET BESTYRELSE

FORMAND

Mette Schou

Speciallæge i retsmedicin, SDU

NÆSTFORMAND

Athamaica-Ruiz Oropreza

KASSERER

Chris Andersen

Læge, AU

SEKRETÆR

Lykke Schrøder Jacobsen

Læge, KU

BESTYRELSESMEDLEM

Trine Skov Nielsen 

2-ÅRIG SUPPLEANT

Maria Henningsen

1-ÅRIG SUPPLEANT

Kristina Saric