SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Logbogen for den nye speciallægeuddannelse i retsmedicin findes bagerst i målbeskrivelsen.

Oversigt over specialespecifikke kurser i retsmedicin findes bagerst i målbeskrivelsen.

Beskrivelse af aktuelle specialespecifikke kurser

Introduktionsuddannelse: Generelle kurser:
Region Nord
Region Syd
Region Øst

Sundhedsstyrelsens vejledning
Region Nord
Region Syd
Region Øst
Specialespecifikt kursus i forskningstræning (kommer snart)