SCANNING INDEN FOR RETSMEDICIN

Peter Mygind Leth, Vicestatsobducent, og Klaus Poulsen, Læge

CT-scanning
Alle tre retsmedicinske institutter i Danmark har en CT-scanner. Computer tomografi anvendes nu som rutinemetode ved retsmedicinske obduktioner.  CT kan ikke erstatte obduktioner, men er et værdifuldt supplement ved visse sager, herunder identifikationssager (inklusiv massekatastrofer), skudsager og trafiksager. CT tillader undersøgelse af anatomiske regioner, som er vanskeligt tilgængelige for obduktion, og tillader undersøgelse af brud og indre organer, som de ser ud in situ. CT-scanneren er også særdeles velegnet til at påvise projektiler og andre røntgenfaste fremmedlegemer. En stor fordel ved de moderne CT-scannere er, at man kan generere 3D-modeller af f.eks. knogler, hvilket er et godt redskab til beskrivelse af knusningsbrud. CT giver dokumentation i digital form, som let kan opbevares og kopieres, og som tillader fornyet bedømmelse, og giver fotos, som er æstetisk mere acceptable til retsligt brug end obduktionsfotos.

MR-scanning
På grund af de gode erfaringer Retsmedicinsk Institut i København fik med CT-scanneren, var det næste skridt en MR-scanner, der blev anskaffet i december 2003 og taget i brug i maj 2004. Da MR-scanning er betydeligt mere komplekst end CT-scanning, er det nødvendigt med en del kurser og ophold på MR-afdelinger, før man kan betjene en sådan scanner.
MR-scanneren har vist sig særdeles velegnet til at påvise strukturelle ændringer såsom tumorer eller sideforskydninger på grund af blødninger eller blodansamlinger i central nerve systemet. MR-scanneren er også velegnet til påvisning af sygdomme som f.eks. multipel sclerose (MS). Generelt er MR-scanneren god til undersøgelse af bløddele som f.eks. organer, hvor CT-scanneren har sin force ved undersøgelse af hårdt væv som f.eks. knogler.

Generelt kan man sige om begge scannere, at de yder et godt supplement til obduktionerne og formentlig i fremtiden også de retslægelige ligsyn. I en tid, hvor obduktionsraten har været stærkt faldende i sygehussektoren, ikke mindst på grund af reglerne om tilladelse til obduktion, vil det også være en mulighed, at de patologiske afdelinger tilbyder CT- og/eller MR-scanning i de tilfælde, hvor pårørende ikke ønsker at give tilladelse til obduktion.