RETSMEDICINSK INSTITUT I ODENSE

Peter Juel Thiis Knudsen, Vicestatsobducent
Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk afdeling, Syddansk Universitet

Retsmedicinsk Institut i Odense kan føre sin historie tilbage til 1971, men allerede mange år før blev der foretaget retsmedicinske obduktioner i Odense. Disse blev varetaget af lokale patologer fra Odense Amts og Bys Sygehus (OABS), det senere Odense Sygehus (OS), nu Odense Universitetshospital (OUH). I 1971 oprettedes Retsmedicinsk Institut ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet), og i 1972 overtog instituttet obduktionerne i området, idet Statsobducenturet for Fyn og Sønderjylland blev sammenlagt dermed. Instituttet overtog 1. oktober 1999 den kliniske retsmedicin i et område, der svarer til region Syddanmark (minus Vejle politikreds), og i 2003 tilknyttedes den retsantropologiske afdeling til instituttet, således at dette nu består af en retspatologisk, en retskemisk og en retsantropologisk afdeling. Retsgenetikken varetages af Retsmedicinsk Institut, København Universitet, medens retsodontologien varetages af eksterne konsulenter. Instituttet deltager aktivt i de to Centre for Voldtægtsofre, som er oprettet ved OUH og Kolding Sygehus.

Retspatologisk Afdeling foretager retslægelige obduktioner for politikredsene på Fyn og i Sønderjyllands Amt og kliniske retsmedicinske undersøgelser for Fyns, Ribe og Sønderjyllands Amt samt Fredericia og Kolding politikredse. Afdelingen foretager også undersøgelse af torturofre for Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet samt obduktioner for Arbejdsskadestyrelsen. Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17020 standarden.

Retsantropologisk Afdeling foretager undersøgelser i samarbejde med retspatologisk afdeling.

Retskemisk afdeling foretager analyser for medikamenter og giftstoffer på blod og urinprøver udtaget ved obduktioner og personundersøgelser foretaget af lægerne på retspatologisk afdeling og på effekter, indsamlet af politiet i Statsobducenturets område. Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 standarden.

Retsmedicinsk Institut har som universitetsinstitut forsknings- og undervisningsforpligtelser. Instituttet deltager i undervisningen af medicinske studerende på kandidatuddannelsen i det medicinske studium og postgraduate kurser. Institutleder er chefen for den retspatologiske afdeling, professor, statsobducent, dr. med. Jørgen L. Thomsen, leder af den retskemiske afdeling er cand. scient. Dorte Rollmann og af retsantropologisk afdeling er lektor, dr. med. Jesper Boldsen.