RETSMEDICINERENS SAMARBEJDSPARTENERE

Peter Juel Thiis Knudsen, Vicestatsobducent
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Politi
Med den klassiske definition med retsmedicinen som lægevidenskaben i retsvæsenets tjeneste er politiet naturligvis de retsmedicinske institutters vigtigste eksterne samarbejdspartner. Lokalpolitiet ved de almindelige ligsyn og obduktioner, efterforskerne i afdelingerne for personfarlig kriminalitet ved drabssager og først og fremmest Kriminalteknisk Center er retspatologernes uundværlige samarbejdspartnere ved disse obduktioner. Ved identifikationsopgaver er det eftersøgnings- og ID sektioner der er ledende.

Embedslægeinstitutionerne
De fleste retslægelige ligsyn foretages af landets embedslæger, og der er et godt og givende samarbejde med disse kolleger, der i mange tilfælde har en stor interesse for retsmedicinen. Der er desværre tegn på, at embedslægevæsenet driver længere og længere væk fra retsmedicinen, senest da retsmedicinerne overtog den kliniske retsmedicin.

Sygehus- og sundhedsmyndighederne
Retspatologien er udgået fra den patologiske anatomi, og retskemien har berøringsflader med den kliniske kemi, retsgenetikken er beslægtet med den kliniske genetik osv. osv. Der er således tætte bånd til sygehussektoren, som støtter retsmedicinen, hvor det er fornødent. Retsmedicinen er på den anden side til rådighed med rådgivning, samtidig med at den er en del af udredningssystemet ved mistanke om fejl og forsømmelser i sundhedssektoren.

De sociale myndigheder
Især ved håndteringen af overgreb mod børn er der et tæt samarbejde med de sociale myndigheder, både ved små børn udsat for seksuelle overgreb og vold og ved voldtægt mod piger, ofre for vold og formodede gerningsmænd i grænseområdet mellem børn og voksne.

Udlændingestyrelsen
I udredningen af asylsager er det ofte relevant at få en bedømmelse af følger af påstået tortur. De retsmedicinske institutter gennemfører undersøgelser heraf og har fået en betydelig ekspertise i vurderingen. De retsmedicinske institutter yder også den undervisning, Danmark i henhold til internationale konventioner har bundet sig til.

Arbejdsskadestyrelsen
Det er pålagt de retsmedicinske institutter at foretage obduktioner på begæring af Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber. Disse undersøgelser er forskellige fra de mere almindelige politirekvirerede obduktioner, og giver retsmedicinerne en baggrundsviden for erhvervssygdomme. Ved sådanne sygdomme, hvor en avanceret diagnostik er mulig, f. eks. immunhistokemiske og molekylærbiologiske undersøgelser, samarbejdes der med de lokale patologisk-anatomiske institutter.

Internationale aktiviteter
Danske retsmedicinere har de senere år været aktive i mange internationale opgaver. De tidligste var vel opgaver for Amnesty International, hvor danske retsmedicinere har rejst verden rundt for at dokumentere påståede overgreb på befolkningen, mest i nuværende eller forhenværende diktaturlande. Senere har de arbejdet for FN i det tidligere Jugoslavien og Rwanda, og de har været undervisningsopgaver i Afrika og Mellemøsten. Der har også været undervisningsopgaver i tidligere østlande. En særlig indsats er blevet ydet af retsmedicinere, retsodontolger, retsmedicinske teknikere og retsgenetikere under identifikationsarbejdet i Thailand efter tsunamien 26. december 2005. Der foreligger en aftale med Statsadvokaten for særlige internationale starffesager om støtte i forbindelse med efterforskningen af disse sager.