RETSGENETIK

Niels Morling, Iinstitutleder, professor dr.med.,
Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Retsgenetiske undersøgelser
Retsgenetisk Afdeling foretager retsgenetiske under­sø­gel­ser i faderskabs- og familiesammenføringssager samt undersøgelser og typebestemmelser af biologiske spor i straffesager. Undersøgelse­ne kan rekvireres af retsvæsenet, anklagemyndigheden, politiet i Danmark, Færøerne og Grønland samt statsamter og Udlændingestyrelsen i Danmark. Undersøgelserne er akkrediteret af Dansk Akkreditering efter den internationale laboratorienorm ISO/EN/DS 17025.
Retsgenetisk Afdeling har siden 1990 foretaget retsgenetiske under­søgelser med DNA-teknik i faderskabs-, familiesammenførings- og kriminalsager. For tiden undersøges hypervariable DNA-regioner med repeterede DNA-sekvenser, også kaldet STR-regioner (Short Tandem Repeat-regioner eller mikrosatellitter) og VNTR-regioner (Variable Number of Tandem Repeats eller minisatellitter). STR- og VNTR-regioner kan opfattes som klassiske genetiske systemer med stor polymorfi og høj diskriminationsevne.
I faderskabssager tilstræbes det, at der opnås en samlet sikkerhed for udelukkelse på mindst 99,99% eller et faderskabsindeks på mindst 10.000, hvis manden ikke er udelukket som far til barnet. De retsgenetiske undersøgelser omfatter under­søgelse af 9 genetiske systemer (STR) og X/Y-kønsbestemmelse med DNA-teknik. Hvis det er nødvendigt, foretages endvidere supplerende retsgenetisk undersøgelse af 4 STR-systemer med PCR-teknik og/eller 5 – 7 VNTR systemer med RFLP-teknik.
I familiesammenføringssager udføres sædvanligvis retsgenetisk undersøgelse af 7 VNTR sy­stemer med RFLP-teknik.
I straffesager foretages de undersøgelser, som måtte være relevante for sagens oplysning. Der foretages om muligt DNA-profilanalyse af 10 STR-systemer og X/Y-kønsbestemmelse med PCR-teknik. En fuldt gennemført DNA-profilanalyse har en diskriminationsevne, som overstiger 1: 1.000.000 blandt ubeslægtede personer.
Retsgenetisk Afdeling deltager i arbejdet i The European DNA Profiling Group og The DNA Working Group of The European Network of Forensic Science Institutes med henblik på udvikling af nye metoder og standardisering af metoderne til DNA-profilanalyse i kriminalsager.

Retsgenetiske undersøgelser i 2005
Faderskabssager:
Sager: 955
Personer: 2.922

Familiesammenføringssager:
Sager: 48
Personer: 186

Tvillingezygotiundersøgelser:
Sager: 127
Personer: 258

Straffesager:
Undersøgelser: 58.224
Sager: 9.504
Effekter: 8.613
Referenceblodprøver: 5.396
STR-analyser, spor: 6.019
STR-analyser, referenceprøver: 5.396
Erklæringer, i alt: 8.344
Heraf erklæringer pga. hit i DNA-registret: 540

Forskningsvirksomhed
Retsgenetisk Afdelings forsknings- og udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt undersøgelser af genetisk polymorfi med DNA-teknik med henblik på retsgenetisk anvendelse.

Single Nucleotide Polymorphisms (SNP) ved retsgenetiske undersøgelser
Afdelingen udvikler nye metoder til typebestemmelse af SNP’er på autosomer, X- og Y-kromosomerne til brug i retsgenetikken. Afdelingen har netop afsluttet et EU-støttet samarbejdsprojekt.
 
Farmakogenetiske undersøgelser i retsmedicinen
Der udvikles metoder til genotype­bestemmelse af en række varianter af cytokrom-P450-gener, og sammenhængen mellem farmakogenetiske egenskaber og død forårsaget af forgiftninger med bl.a. forskellige narkotika undersøges.

Genetikken bag fysiske karaktertræk
Ved familie- og populationsundersøgelser undersøges den genetiske baggrund for fysiske karaktertræk (farve af hud, hår øjne mv.), og der udvikles nye metoder til at bestemme SNP-polymorfier, som er associeret med fysiske træk.

STR-typebestemmelse af DNA fra Y-kromosomet
Der udvikles metoder til typebestemmelse af STR-regioner på Y-kromosomet til retsgenetiske undersøgelser.

Mitokondrie-DNA-typebestemmelse i straffesager
Der arbejdes på at udvikle kvalitetsmål for mtDNA-sekvenser af HV1 og HV2 samt forbedre metoderne til sekventering af DNA fra biologisk materiale i straffesager.

Undervisning og formidling
Afdelingens medarbejdere har deltaget i undervisningen i retsmedicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i København og Århus og har undervist i retsgenetik for en række andre faggrupper. Afdelingens medarbejdere er vejledere for danske og udenlandske studenter og ph.d.-studerende. Afdelingen har afholdt internationale kurser i SNP-typning og forensisk-statistiske metoder.

Nationale og internationale forskningssamarbejder
Retsgenetisk Afdeling er medlem af The European DNA Profiling Group of the ISFG, The English Speaking Working Group of the ISFG og The DNA Working Group of The European Network of Forensic Science Institutes. Afdelingen arrangerer internationale ringprøvninger i faderskabs- og familiesammenføringssager.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.