Program:

 

Torsdag 02.11.2017

 

16.15:               Ankomst på Dokk1 med udlevering af billetter til rundvisning samt madbilletter v/Lis

(ved   informationsskranken på plan 1)

16.30-17.30:  Rundvisning på Dokk1

17.45-18.45:   Generalforsamling på Dokk1, Yngre Retsmedicinere (YRET), møderum 2

18.45:              Udlevering af madbilletter ved hovedindgangen til Aarhus Street Food

19.00:    Aarhus Street Food

 

Fredag 03.11.2017

 

Videnskabeligt formøde

08.00-09.00:            Indskrivning, kaffe og posterophængning

09.00-12.00:             Frie foredrag og posterpræsentationer (program følger)

12.00-13.00:             Frokost og indskrivning

 

Årsmøde

13.00-13.10:         Velkomst og praktiske bemærkninger

ved Peter Leth, formand for DSfR og Ole Ingemann Hansen, kursusleder

 

13.10-13.55:          Når ofre for vold og gerningsmænd bringes til et traumecenter

ved Ole  Brink, traumatolog og overlæge ved Aarhus Universitetshospital

 

13.55-14.40:          Ekstra syn på traume-sagen

ved Lise Loft Nagel & Michael Bach Hellfritzsch, begge radiologer og overlæger ved

Billeddiagnostisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

14.40-15.10:          Pause med forfriskninger

 

15.10-16.10:            Den retsmedicinske personundersøgelse i grovere voldssager.

                                  Hvad kan der være sket og hvor farligt var det?Fra traumecenter til retssal

ved Steen Holger Hansen, overlæge & Lykke Schrøder, læge og ph.d.-studerende ved Retsmedicinsk

Institut, Københavns Universitet

 

16.10-16.40:              Retslægerådet år 2017 ved Bent Ottesen, formand for Retslægerådet

 

16.40-16.50:                                             Pause

 

16.50-18.00:              Police Surgeon to Forensic Physician – the Changing Role of Service Provision in the UK

by Margaret M. Stark, LLM, MSc, England

 

19.00-01.00:                                             Festmiddag

 

Lørdag 04.11.2017

 

09.30-10.15:             Politiets brug af lægelige oplysninger i forbindelse med sager om personfarlig kriminalitet

ved Gitte Hilliger & Flemming Gudbert, Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet, Østjyllands Politi

 

10.15-11.00:                  Anklagerens rolle – tiltalerejsning og retsarbejdet

ved Dorthe Lysgaard, specialanklager, Advokatur for Special Strafferet, Østjyllands Politi

 

11.00-11.30:                    Pause med forfriskninger

 

11.30-12.15:                  Vold, blod og retskemi

ved Ljubica V. Andersen, overlæge, Fælles Akutafdeling, Traumecenter, Aarhus Universitetshospital

 

12.15-12.30:                  Afslutning samt lunch bag to go

 

12.30-13.30:                 Generalforsamling i Dansk Selskab for Retsmedicin