LINKS

Retsmedicin- og patologi hjemmesider:

Dansk patologiselskab
www.danskpatologi.org

Dansk Selskab for Retsodontologi

www.dsfro.dk

Forensic Science Society
https://www.csofs.org/

Royal Society of Pathologists, UK
https://www.rcpath.org/

American Academy of Forensic Science
www.aafs.org

Ispid: The International Society for the Study and Prevention of Infant Death
www.ispid.org

Rättsmedicinalvärket
www.rmv.se

Lunds Rättsmedicin
www.med.lu.se/hvs/forensec

Victorian Institute of Forensic Medicine
www.vifm.org

British Academy of Forensic Sciences
www.bafs.org.uk

European Network of Forensic Science – Institutes
www.enfsi.eu

National Association of Medical Examiners
www.thename.org

National Library of Medicine, Visible Proofs
http://www.nlm.nih.gov/visibleproofs/

Interpol(id, dna)
www.interpol.int

Universiteter:

Aarhus Universitet
www.au.dk

Københavns Universitet
www.ku.dk

Syddansk Universitet, Odense
www.sdu.dk

Offentlige myndigheder:

Ministeriet for børn og undervisning
www.uvm.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse
www.sum.dk

Justitsministeriet
www.jm.dk

Patientombuddet
www.patientombuddet.dk

Politiet
www.politi.dk

Lovforslag, betænkninger, folketingsbeslutninger m.m.
www.folketinget.dk

Justitsministeriets hjemmeside
www.jm.dk

Sundhedsstyrrelsen
www.sst.dk

Statens information om love, bekendtgørelser, circulærer, nyheder på lovområdet m.m.
www.retsinfo.dk

Ledige jobs
Lægejob
Syddansk Universitet
Århus Universitet
Københavns Universitet
Job i Staten

Andet:

Havarikommision for Civil Luftfart og Jernbane – HCLJ
https://havarikommissionen.dk

Lægeforeningen
www.laeger.dk