KLINISK RETSMEDICIN

Annie Vesterby, Statsobducent, professor, dr. med.
Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet

Klinisk Retsmedicin er en væsentlig del af de Retsmedicinske Institutters arbejdsopgaver. Området omfatter især undersøgelse af ofre, børn og voksne, samt sigtede i volds- og sædelighedsforbrydelser, men også undersøgelse af formodede torturofre for Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet.
Undersøgelserne foretages for politiet som led i deres efterforskning af volds- og sædelighedskriminalitet.

Formålet med de retsmedicinske undersøgelse er at dokumentere eventuelle læsioner/skader, der kan henføres til et overgreb eller en voldsepisode samt sikre eventuelle biologiske spor, som f.eks. sæd, spyt eller hår med henblik på at kunne identificere en mulig overgriber. Forud for 1. november 1999 blev en stor del af disse undersøgelser foretaget af landets embedslæger, bortset fra i København og Århus, men siden 1. november 1999 foregår alle disse undersøgelser på eller under ansvar af de Retsmedicinske Institutter. Disse undersøgelser foregår henholdsvis på Retsmedicinsk Institut i København, Odense eller Århus eller på ét af institutternes undersøgelsessteder:

København
Center for Voldtægtsofre
Rigshospitalet, afsnit 5032
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
tlf.: 35 45 35 45
www.rh.dk

Hillerød
Klinik for Voldtægtsofre
Afd. G0211, Indgang 2C
Hillerød Sygehus
Helsevej 2, 3400 Hillerød
tlf.: 48 29 63 65

Rønne
Skadestuen
Bornholms Centralsygehus
Ullasvej 8, 3700 Rønne
tlf.: 59 90 93 50

Århus
Center for Voldtægtsofre, Århus sygehus
Tage Hansensgade 2, 8000 Århus C
Tlf. 89 49 74 00
www.voldtaegt.dk

Ålborg
Skadestuen, Ålborg Sygehus Syd
Hobrovej 18-22, 9000 Ålborg
Tlf 99 32 27 08

Herning
Center for voldtægtsofre, skadestuen, Herning Sygehus
Gl. landevej 61, 7400 Herning
Tlf. 99 27 21 70

Odense
Center for voldtægtsofre, Odense Universitetshospital, Gynækologisk afd. D, 1. sal
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense
Tlf. 65 41 23 48

Kolding
Center for voldtægtsofre
Skovvangen 2-8, 6000 Kolding
Tlf. 76 36 34 90 afvent klartone, tast 7800

Undersøgelse af voldtægtsofre og af børn, mistænkt for seksuelt overgreb, foregår i samarbejde med de gynækologiske afdelinger og børneafdelingerne på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Skejby Universitetshospital, og undersøgelserne af voldtægtsofrene foregår på centrene for voldtægtsofre i henholdsvis København, Odense, Århus, Kolding, Herning eller Aalborg i samarbejde med personalet der.