Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Utilsigtede hændelser i Sundhedsvæsenet

6. november 2009

Titel: Utilsigtede hændelser i Sundhedsvæsenet
Dato: 06. november 2009 kl. 12:00
Sted: Retsmedicinsk Institut
Auditorium A
Teilum-bygningen
Frederik V\’s Vej 11
2100 København Ø
Pris: 895 kr/uden kursusmiddag, 1600 kr/med kursusmiddag
Kontaktperson: Nina Briels

 

Program: Download
Fredag
12:00 Registrering, sandwich og drikkevarer

13:00 Velkomst
Formand Jytte Banner
13:05 Praktiske oplysninger
Læge Christina Jacobsen
13:10 Sundhedsstyrelsens tilsynsforpligtelse
Chefkonsulent Anna Murphy og afdelingslæge Lena Gravesen
14:10 Embedslægernes rolle i tilsynet med sundhedsvæsenet
Embedslæge Troels Thomsen

14:40 Pause

15:00 Patientklagenævnets sagsbehandling og sanktioner Chefjurist Søren Stidsen, Patientklagenævnet
15:45 Politiets rolle i efterforskningen
Pk. Henning Skov Kofoed

16:10 Pause

16:30 Gennemgang af Case

17:30 Pause

17:40 Obduktioner af mulige utilsigtede hændelser ved Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet
Læge Britt L Sørensen
18:00 Slut
19:00 Kursusmiddag

Lørdag
09:00 Praktiske oplysninger
Læge Christina Jacobsen

09:05 Retslægerådet
Jurist Henning Hansen
09:35 Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Overlæge Anne Marie Hellebæk

11:00 Pause

11:10 Erstatning til patienter for behandlingsskader og lægemiddelskader – Lovgrundlag og sagsbehandling
Direktør Karen Inger Bast, Patienforsikringen

12:00 Slut

13:00 Ekstraordinær generalforsamling med frokost for medlemmer af Dansk Selskab for Retsmedicin

Arrangørerne forbeholder sig ret til ændring af eller tilføjelse til programmet.

Praktiske oplysninger:
Beskrivelse og formål:
Kurset omhandler utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. At forhindre utilsigtede hændelser er et af sundhedsvæsenets vigtigste opgaver. Når de alligevel er opstået, er der mange aktører for at varetage patientens og sundhedspersonalets interesser, sikre den sundhedsfaglige ”analyse” af hændelsen, oprette tilsynssager, vurdere juridiske tiltag og evt. placere et ansvar. Deltagerne vil få indblik i det strafferetslige og civilretslige ansvar, vurderingen af ”manglende omhu og samvittighedsfuldhed”, det juridiske grundlag for tilsyn, Sundhedsstyrelsens centrale rolle og embedslægernes decentrale rolle i tilsynet med sundhedsvæsenet, Patientklagenævnets og Patientforsikringens rolle og funktion samt Retslægerådets rådgivning i disse sager. Endvidere belyses hvordan utilsigtede hændelser opstår og forebygges.

Målgruppe:
Medlemmer af Dansk Selskab for Retsmedicin, Retsmedicinere, yngre læger under uddannelse indenfor Retsmedicin, Politiet, Jurister, Læger, andet sundhedspersonale og andre interesserede.
Deltagere:
Der er et begrænset antal deltagerpladser.
Kursussekretærer:
Nina Briels, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, Nina.Briels@forensic.ku.dk

Kursusleder:
Christina Jacobsen, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet, Christina.Jacobsen@forensic.ku.dk
Kursusansvarlig:
Uddannelsesudvalget, Dansk Selskab for Retsmedicin.
Tilmelding og betaling:
Selskabets hjemmeside www.forensic.dk under ”Aktuelle Kurser”, der kan foretages tilmelding i perioden 7.9.-16.10.2009

Detaljer

Dato:
6. november 2009
Begivenhed Kategori: