Specialespecifikt kursus: Patologisk anatomi 1B

I år er det specialespecifikke kursus tilrettelagt således at Y-rets kursus i neuropatologi indgår som en del af det specialespecifikke kursus: Patologisk anatomi 1B. Således er kun de to første dage af dette tredages kursus for HU-læger alene. Søren Christoffersen, schristoffersen@health.sdu.dk er kursusleder.

Kursus i Neuropatologi

Y-RET inviterer hermed alle interesserede til kursus i neuro-patologi onsdag den 23/10-19 kl. 08.30-17.30. Kurset vil blive afholdt i lokale 19.06, J.B. Winsløws Vej 19, 5000 Odense C. Program for dagen (på engelsk): 8.30-9.00 Registration 9.00-9.15 Welcome by Mette Schou, Chairman of the Danish Association of Junior

Årskursus 2019 – Ulykker og ulykkesanalyse

Så er tilmeldingen åben. Betaling via bankoversførsel:   5053 - 11 41 500 Jyske Bank HUSK navn. Ønskes betaling via EAN, kontakt venligst kasserer Chris Andersen:   chra@forens.au.dk Program:    

Online “gå-hjem-foredrag”

Hvordan laver man kontrollerede undersøgelser af hjerterytmeforstyrrelser og pludselig hjertedød? Yngre Retsmedicinere inviterer den 09-09-21 kl. 1530 til et online "gå-hjem-foredrag" med speciallæge i kardiologi og postdoc Stefan Sattler om hans forskning i ovenstående på dyremodeller. Foredraget er gratis og alle interesserede er velkomne. Se invitation til

Årskursus 2021: Efterforskning af dødsfald – et skannerblik ind i fremtiden

Comwell Aarhus Værkmestergade 2, Aarhus C

Årskursus 2021 invitation Årskursus 2021 i Dansk Selskab for Retsmedicin afholdes i år på Hotel Comwell, Aarhus og omhandler brugen af scanningsteknikker i forbindelse med efterforskning af dødsfald herunder obduktioner, ligsyn, DVI-hændelser m.m. Tilmelding seneste 26. august: https://events.au.dk/aarskursus2021/signup Program   Målgruppen for deltagelse er medlemmer af Dansk

Hårprøver i retsmedicin

Yngre Retsmedicinere inviterer til et online gå-hjem-foredrag om hårprøver ved lektor Sys Stybe Johanson, Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet. Håret gemmer på hemmeligheder idet den medicin, misbrugsstoffer og andet godt vi indtager bliver aflejret i håret. På den måde kan en hårprøve fungere som et kig ind i

Online Gå-Hjem-Foredrag

Yngre Retsmedicinere inviterer til et nyt online Gå-Hjem-Foredrag omhandlende Samtykkelovgivningens betydning for politiets efterforskning af sædelighedsforbrydelser ved psykolog Jolina Vinholt, Efterforskningsenheden, Københavns Politi. Link til foredraget kan findes her invitation

Uddannelsesdag Yngre Retsmedicinere – Hjertepatologi

Winsløvparken, Odense Winsløvparken 25, Odense C

Yngre Retsmedicinere har igen fornøjelsen af at invitere til en spændende uddannelsesdag denne gang omhandlende Hjertepatologi Dagen kommer til at indeholde case baseret undervisning om de retsmedicinske undersøgelser og fund ved forskellige hjertesygdomme. For tilmelding og betaling se denne invitation: Y-RET uddannelsesdag 15-09-22 Frist for tilmelding 15-08-2022

Online Gå-Hjem-Foredrag

Yngre Retsmedicinere inviterer til et nyt online Gå-Hjem-Foredrag omhandlende Videoafhøringer Nærmere information tilgår. Link til foredraget kan findes her

Årskursus 2022 – Fra gerningssted til retssal

Pharmakon, Hillerød Milnersvej 42, Hillerød

Invitation til Årskursus i Dansk Selskab for Retsmedicin Dansk Selskab for Retsmedicins årskursus afholdes i år i Hillerød på Pharmakon Konferencecenter og omhandler retsgenetik og kriminalteknik. Kurset er tematiseret over samarbejdet fra gerningssted til retssal og vil, som vanligt, foruden selve årskurset også indeholde et socialt- og