Seneste afsluttede Begivenheder

Årskursus 2022 – Fra gerningssted til retssal

Pharmakon, Hillerød Milnersvej 42, Hillerød

Invitation til Årskursus i Dansk Selskab for Retsmedicin Dansk Selskab for Retsmedicins årskursus afholdes i år i Hillerød på Pharmakon Konferencecenter og omhandler retsgenetik og kriminalteknik. Kurset er tematiseret over samarbejdet fra gerningssted til retssal og vil, som vanligt, foruden selve årskurset også indeholde et socialt- og

Online Gå-Hjem-Foredrag

Yngre Retsmedicinere inviterer til et nyt online Gå-Hjem-Foredrag omhandlende Videoafhøringer Nærmere information tilgår. Link til foredraget kan findes her

Uddannelsesdag Yngre Retsmedicinere – Hjertepatologi

Winsløvparken, Odense Winsløvparken 25, Odense C

Yngre Retsmedicinere har igen fornøjelsen af at invitere til en spændende uddannelsesdag denne gang omhandlende Hjertepatologi Dagen kommer til at indeholde case baseret undervisning om de retsmedicinske undersøgelser og fund ved forskellige hjertesygdomme. For tilmelding og betaling se denne invitation: Y-RET uddannelsesdag 15-09-22 Frist for tilmelding 15-08-2022