Årskurset i Dansk Selskab for Retsmedicin afholdes i 2018 på Hotel Scandic Copenhagen i København fra den 1. til den 3. november og omhandler i år drabssager.

Der er nu lukket for tilmelding!

Man vil på kurset få indsigt i generelle forhold vedrørende drab og høre om de efterforskningsmæssige strategier, de retsmedicinske undersøgelser og den juridiske håndtering af drabssager. Herudover vil der blive præsenteret nyt om de kriminaltekniske metoder og denretsantropologiske forskning herunder 3D genskabelse af døde og gerningssteder. Der vil i år også være workshops og plenumoplæg med mulighed for tværfaglig diskussion. Der henvises i øvrigt til det vedhæftede program.

Målgruppen for deltagelse er medlemmer af Dansk Selskab for Retsmedicin, retspatologer, yngre læger under uddannelse inden for retsmedicin, Politiet, kriminalteknikere, Anklagemyndigheden, forsvarsadvokater, embedslæger, andet sundhedsfagligt personale og samarbejdspartnere i øvrigt.

Der afholdes forud for årsmødet et videnskabeligt formøde, hvor alle er velkomne til at indsende et abstract til enten et frit foredrag á i alt femten minutters varighed eller til en poster á fem minutters varighed inklusive diskussion.

Invitationen må gerne videresendes til samarbejdspartnere for hvem kurset måtte være interessant.

Indsendelse af abstract

Abstracts til det videnskabelige formøde er yderst velkomne og emnet for abstractet behøver ikke være kursusrelateret.

Abstractet kan formuleres på dansk eller engelsk med højst 300 ord, enkelt afstand og Times New Roman, størrelse 12. Det skal indeholde titel, forfatter(e) inklusiv tilhørssted og en kort beskrivelse indeholdende forskningsmål, metode, resultater, diskussion og/eller konklusion samt ønsket om henholdsvis poster eller oral præsentation. Der er præmier til henholdsvis bedste poster og bedste præsentation – valg ved simpelt flertal blandt kursusdeltagerne.

Deadline for abstracts er 01.10.2018. Der gives tilbagemelding om deltagelse med poster eller frit foredrag senest den 12.10.2018.
Abstracts sendes til Sara Tangmose Larsen saral@sund.ku.dk

Socialt formøde

Ved det sociale formøde er det muligt at deltage i en guidet rundvisning på Københavns Politigård.

Politigården er den sidst opførte nyklassicistiske bygning i Nordeuropa. Bygningen er især kendt for sin runde gård der både i udseende og størrelse er inspireret af Pantheon i Rom.

Det er ikke tilladt at medbringe store tasker eller rygsække på rundvisningen. En del af rundvisningen vil foregå udendørs, og vi anbefaler at man husker at klæde sig på efter årstiden. Politigården er en fredet bygning, og er desværre ikke tilgængeligt for kørestolsbrugere. Ligeledes indeholder rundvisningen en del gang på bl.a. trapper.

Deltagelse i rundvisningen kræver sædvanligvis dansk bopæl, men politiet har valgt at dispensere herfor. Deltagelse kræver dog fortsat tilmelding med navn, fødselsdato og adresse, hvilket skal oplyses ved kursustilmelding for deltagelse.

Deltagergebyr

A: 3000 DKK – Dækker årskursus, videnskabeligt formøde og kursusmiddag

B: 3500 DKK – Dækker social arrangement torsdag, videnskabeligt formøde, årskursus og kursusmiddag

Tilmelding

Der kan ske tilmelding direkte til kursussekretær Malwina Agata Rak på malwina.rak@sund.ku.dk

Betaling for mødedeltagelse

Jyske Bank.  Knt.nr: 5053- 11 41 500

Udenlandske deltagere: Jyske Bank. IBAN nummer: DK 31 50 53 000 11 41 500   SWIFT kode: JYBA DKKK

Ved indbetaling skal det entydigt fremgå hvem og hvad indbetalingen omfatter. Ofte vil der kunne oprettes en ”note/meddelelse til modtageren”, hvor disse oplysninger kan anføres. Er dette ikke muligt ringes disse oplysninger til kassereren.

CVR nummer: 32499422

Ønskes EAN faktura med samlet fakturering for en institution med flere deltagere, kontaktes kassereren på e-mail: mh-m@dadlnet.dk.

Ved tvivl og evt. spørgsmål i forbindelse med indbetalinger kan kassereren i øvrigt altid kontaktes på telefon: +45 2621 5802.

For mere information besøg www.forensic.dk eller kontakt en af kursusarrangørerne.

 

Se programmet her

Se invitationen i PDF-format her