IDENTIFIKATIONSBEREDSKABET

Peter Juel Thiis Knudsen, Vicestatsobducent
Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Identifikation defineres som sammenligning mellem oplysninger om den savnede person og den person, der antages at være savnede (”identisk med savnede”). Ved dødsfald foretages sammenligning mellem ante mortem og post mortem oplysninger, kaldet AM og PM oplysninger.
Metoder hertil er:

 • Genkendelse, som er rutine ved levende og ved almindelige dødsfald
 • Generelle oplysninger om afdøde (beklædning, effekter og signalement)
 • Obduktion (tatoveringer, operationer, sygdomsforandringer)
 • Tandundersøgelser
 • DNA
 • Fingeraftryk
 • Antropologiske undersøgelser.

Rutinemæssigt benyttes her i landet tandoplysninger, idet vi har en veludviklet tandpleje, som omfatter næsten hele befolkningen. Tandlæger har ligesom læger pligt til at opbevare journaloplysninger i et antal år, og dette giver en god basis at søge i. Se Retsodontologi. Fingeraftryk er ikke almindeligt anvendt, idet kun flypersonale og kriminelle har deres fingeraftryk opbevaret centralt, men vil muligvis blive anvendt mere i fremtiden, hvis der optages fingeraftryk til brug i pas. DNA-undersøgelse er en meget sikker metode, der i modsætning til de andre kan benyttes, selv om man ikke har ante mortem materiale fra den savnede. DNA-bestemmelse af pårørende vil kunne give en betydelig sikkerhed. Flere og flere vil efterhånden også stå i det etablerede DNA-register over sigtede og dømte. Se Retsgenetik

Identifikation af tilskadekomne, såvel levende som døde, er politiets ansvar. Ved identifikation af enkelte døde vil første instans være det retslægelige ligsyn, hvor politiet og embedslægen – i København retspatologen – vil forsøge at identificere pågældende. Politiet sørger for indhentning af AM oplysninger, men kan assisteres af læger og tandlæger mhp. at finde relevante oplysninger og at registrere disse i politiets eller Interpol’s Disaster Victim Identification (DVI) formular.
I komplicerede sager, samt hvor der er mange uidentificerede, kan den lokale politidirektør kontakte Rigspolitichefen, Politiafdelingen, Nationalt Operations- og Beredskabscenter (NOBC), Eftersøgnings- og ID-gruppen. Der er oprettet et ID-beredskab med en ledelse bestående af en ledende polititjenestemand, en polititjenestemand fra Kriminalteknisk Center (KTC), en retsmediciner og en retstandlæge. ID-beredskabets ledelse kan efter behov suppleres med f. eks. en jurist, en retsgenetiker eller yderligere politifolk. ID-beredskabet kan også støtte identifikationsopgaver i udlandet. Eftersøgnings- og ID-gruppen opretter hjemmegrupper der vil gennemgå listen over savnede – AM-oplysninger – som så kan sammenlignes med PM-oplysningerne der er opnået ved obduktionerne. Den kan om nødvendigt med Rigspolitichefens billigelse implementere ID-beredskabet, hvor der kan opstilles DVI-teams bestående af en retsmediciner med assistent, to retstandlæger og et antal politifolk fra KTC. Denne model blev benyttet under ID-arbejdet i Thailand 2004-5.
Implementering af ID-beredskabet:

 • ID-beredskabets ledelse alarmeres og samles
 • ID-beredskabets ledelse vurderer situationen og tager stilling til indsatsen
 • Undersøgelsesstedet bestemmes
 • Ekstra personale – retsmedicinere, laboratorieteknikere/institutbetjente, retstandlæger, sekretærer og kriminalteknikere til bemanding af DVI-teams tilkaldes om fornødent
 • Særlige faciliteter såsom kølecontainere rekvireres
 • Hjemmegrupperne, der skal indsamle AM-oplysninger, oprettes.

Når undersøgelsesstedet er fastlagt, oprettes en ID-central, der skal bearbejde de data, der indhentes af hjemmegrupper og DVI-teams, og som er registrerede på Interpol’s DVI-skemaer; AM og PM skemaerne. ID-centralen bemandes af personale fra ID-beredskabets ledelse og Eftersøgnings- og ID-gruppen.
ID-centralen ”oversætter” data fra Interpol-formularerne til et EDB-program (DVI-system International®) og søger efter ”matches”. ID-centralen er under formel ledelse af den stedlige politidirektør, der godkender den endelige identifikation.