Et nyt år står for døren og et gammelt går på hæld. Nytåret er traditionelt tidspunktet hvor man ser fremad mod det kommende år.

Selskabet har nu rundet de 100 medlemmer og dækker alle områder indenfor retsmedicinen: retspatologi, klinisk retsmedicin, retskemi, retsgenetik, retsantropologi og retsodontologi.

Gennem vores bredt sammensatte medlemsskare, har vi mulighed for at få indflydelse på den måde vores eget fagområde forvaltes på. Retsmedicinen har desuden berøring med mange vigtige samfundsområder, og vi kan bidrage med ekspertviden indenfor en lang række af de samfundsmæssige og lovgivningsmæssige spørgsmål som selskabet jævnlig modtager til høring. Indflydelse og udvikling indenfor retsmedicinen kræver, som i andre forhold, vilje og samarbejde.

Vi opfordrer hermed alle medlemmer til at bruge selskabets brede netværk endnu mere i det nye år, så mottoet for 2018 bliver: ’indflydelse og udvikling’.