Generalforsamling i DSFR 2021

På lørdag d. 6. november kl. 1300 afholdes der generalforsamling i DSFR. Indkaldelse er tidligere sendt ud til medlemmerne, men for en god ordens skyld lægges dagsorden og formandsberetningen også op på hjemmesiden. Dagsorden kan tilgås her Formandsberetning kan tilgås her

Læs mere

Y-RET inviterer til online “gå-hjem-foredrag”

Hvordan laver man kontrollerede undersøgelser af hjerterytmeforstyrrelser og pludselig hjertedød? Yngre Retsmedicinere inviterer den 09-09-21 kl. 1530 til et online “gå-hjem-foredrag” med speciallæge i kardiologi og postdoc Stefan Sattler om hans forskning i ovenstående på dyremodeller. Foredraget er gratis og alle interesserede er velkomne. Se invitation til

Læs mere

DSFR Årskursus 2021

Efter vi sidste år på grund af Corona desværre måtte aflyse årskurset i Dansk Selskab for Retsmedicin, er vi i år stærkt tilbage med et nyt spændende kursus! Dette års emne er Efterforskning af dødsfald – et skannerblik ind i fremtiden Som altid vil der torsdag aften

Læs mere

To spændende begivenheder dette efterår

Første begivenhed er “Kursus i Neuro-patologi” udbudt af Y-ret. Y-ret har virkelig fået fat i fagets notabiliteter. Hele tre retsmedicinere med speciale i neuropatologi er at finde som oplægsholdere. Vi garanterer et tårnhøjt niveau, her er noget for alle retsmedicinere uanset anciennitet, og bestemt også for andre

Læs mere

Årsmøde i DSFR 2019

Emnet for Årskursus 2019 bliver Ulykker og ulykkesanalyse, et emne som altid har interesse, men som er blevet aktualiseret ved ulykken på Storebæltsbroen i januar 2019. På kursets første dag vil vi lade deltagerne i undersøgelserne under og efter ulykken gennemgå deres arbejde. Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

Kursus i Post Mortem biokemi

Y-RET inviterer hermed alle interesserede til kursus i PM biokemi onsdag den 30/5-18 kl. 10-17.30.
Kurset vil blive afholdt i lokale JEE i stueetagen, J.B. Winsløws Vej 21, 5000 Odense C.

Læs mere

DSFR ønsker alle medlemmer et godt nytår!

Et nyt år står for døren og et gammelt går på hæld. Nytåret er traditionelt tidspunktet hvor man ser fremad mod det kommende år.

Selskabet har nu rundet de 100 medlemmer og dækker alle områder indenfor retsmedicinen: retspatologi, klinisk retsmedicin, retskemi, retsgenetik , retsantropologi og retsodontologi.

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Retsmedicin 2.-4. november 2017

Klinisk Retsmedicin: Den voldsramte Person

Grov vold kan medføre personfarlig skade og indebære livsfare. Det skal retsmedicineren undersøge og vurdere. Traumecentrets personale skal ikke blot redde liv og behandle, når en voldsramt person ankommer. De skal også begynde på dokumentationen, som retsmedicineren med sporsikring og erklæring bygger videre på til politiets efterforskning og til retsvæsenets vurdering og domfældelse. Denne målrettede og dynamiske proces er tema for årsmødet og vil blive beskrevet med tværsektorielle indslag. Fra operationsstuen til anklagerens procedure ved retsmødet. Set gennem både danske og internationale briller.

Årsmødet finder sted i Aarhus, Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Program og yderligere information følger.

P.v.a. organisationskomitéen

Ole Ingemann Hansen, vicestatsobducent, Aarhus

Læs mere